ทีมงาน

ทีมงาน

Fitness team

เบียร์

ผู้จัดการฟิตเนส

ตั้ม

เทรนเนอร์

ชล

เทรนเนอร์

แป๋ว

เทรนเนอร์

ปาร์ค

เทรนเนอร์

บาส

เทรนเนอร์

โต้ง

เทรนเนอร์

Admin

ติ๋ม

ธุรการ