สมาชิก

สมาชิก

ราคาสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถเล่นได้ทุกชนิด และสามารถเข้าร่วมได้ทุกคลาส

 

6  เดือน 1,333 บาท ต่อ เดือน
12 เดือน 999 บาท ต่อ เดือน
18 เดือน 899 บาท ต่อ เดือน
24 เดือน 799 บาท ต่อ เดือน

ราคาสมัครสมาชิกสำหรับนักเรียนและนักศึกษา  ส่วนลดสูงสุด 10%

รบกวนลูกค้าติดต่อราคาพิเศษที่คลับกับพนักงานขายค่ะ

ราคาสมัครสมาชิกสำหรับใช้บริการวันธรรมดาก่อน 15.30 น. ส่วนลดสูงสุด 30%

รบกวนลูกค้าติดต่อราคาพิเศษที่คลับกับพนักงานขายค่ะ

ราคาสมัครสมาชิกในรูปแบบบริษัท(10ท่านขึ่้นไป) ส่วนลดสูงสุด 10%

รบกวนลูกค้าติดต่อราคาพิเศษที่คลับกับพนักงานขายค่ะ