Zumba Fitness

Zumba Fitness

ZUMBA คือการผสมผสานระหว่างดนตรีและการเต้นรำแบบละตินและนานาชาติที่สร้างความตื่นเต้นและน่าตื่นเต้นขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่าการออกกำลังกายควรเป็น "ความสนุกและง่ายต่อการทำ" การออกกำลังกายมีการฝึกเต้นแบบแอโรบิค / การออกกำลังกายด้วยการผสมผสานของจังหวะที่รวดเร็วและช้าลงด้วยโทนเสียงและปั้นรูปตัว

OTHER CLASSES

Zumba Fitness

More Information

Body Combat (Les Mills)

More Information

Body Pump (Les Mills)

More Information

Personal Training

More Information