BASIC STEPS

BASIC STEPS

เป็นรูปแบบของการออกกำลังกายแอโรบิคโดยใช้แพลตฟอร์มยกระดับ (ขั้นตอน) ความสูงสามารถปรับตามความต้องการของแต่ละบุคคลโดยการใส่risers ใต้ขั้นตอนขั้นตอนการเต้นแอโรบิคมีให้บริการที่โรงยิมและศูนย์ออกกำลังกายจำนวนมากซึ่งมีโปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่ม

OTHER CLASSES

Zumba Fitness

More Information

Body Combat (Les Mills)

More Information

Body Pump (Les Mills)

More Information

Personal Training

More Information