Basic Yoga

Basic Yoga

เป็นการท้าทายสำหรับการใช้ท่าที่สอดคล้องกันในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังกายเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นที่ความแข็งแรงของแกนหัวใจการออกกำลังกายของหัวใจและหลอดเลือดความยืดหยุ่นและความรู้สึกโดยรวมของความเป็นอยู่เราจะสร้างท่าโยคะขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะขณะที่ยังคงรักษาแนวร่วมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

OTHER CLASSES

Zumba Fitness

More Information

Body Combat (Les Mills)

More Information

Body Pump (Les Mills)

More Information

Personal Training

More Information