GYM BALL

GYM BALL

เป็นพื้นฐานการออกกำลังกายกระชับกล้ามเนื้อที่ใช้ลูกบอลออกกำลังกายหรือลูกสวิสที่กำหนดเป้าหมายกล้ามเนื้อหลัก

OTHER CLASSES

Zumba Fitness

More Information

Body Combat (Les Mills)

More Information

Body Pump (Les Mills)

More Information

Personal Training

More Information