Hatha Yoga

Hatha Yoga

เป็นระบบเก่าที่มีการฝึกฝนอาสนะ (ท่าโยคะ) และpranayama (แบบฝึกหัดการหายใจ) ซึ่งจะช่วยสร้างสันติสุขให้กับจิตใจและร่างกายเตรียมร่างกายเพื่อทำสมาธิทางจิตลึกเช่นการทำสมาธิ

OTHER CLASSES

Zumba Fitness

More Information

Body Combat (Les Mills)

More Information

Body Pump (Les Mills)

More Information

Personal Training

More Information